ភាសាខ្មែរ

សូមស្វាគមន៏មកកាន់ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ MANNAM!!

ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ MANNAM គឺជាសមាគមមួយដែលអាចឲ្យអ្នកសិក្សាទទួល បាននូវចំណេះដឹងនិងវប្បធម៏ជាសកលដែលរៀបចំដោយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត MANNAM។

សិស្សទាំងអស់អាចរៀនចេះភាសាកូរ៉េបានឆាប់រហ័សជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បានរៀបចំមេរៀន និងការបង្រៀនដោយ យកចិត្តទុកដាក់ ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យសិស្សងាយយល់៕ លើសពីនេះទៅទៀត ថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ MANNAM មិនគ្រាន់តែអាចឲ្យសិស្សរៀនចេះ ភាសាកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សទាំងអស់អាចរៀនពីវប្បធម៏ផ្សេង រវាងសិស្សនិងសិស្សដែលមកពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោក៕

បើកបង្រៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ មាននៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាគឺ Guro និង Imun។ នៅ ទីតាំងទាំងពីរ មានបង្រៀនជាច្រើនកម្រិតចាប់ពីកម្រិតមូលដ្ឋានឡើងទៅ ហើយសិស្ស ទាំងអស់នឹងត្រូវបានរៀបចំឲ្យចូលរៀនទៅតាមកម្រិតនៃលទ្ធផលការប្រឡងនៅថ្ងៃចូល រៀនដំបូង។ នៅរាល់វគ្គនីមួយៗមានសកម្មភាពពិសេសៗ និងការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើន ដែលមានការចូលរួមពីសិស្ស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអញ្ជើញមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗជា ច្រើនទៀតផងដែរ៕

◆  តម្លៃសិក្សា៖ មិនគិតថ្លៃ (ស្នើជួយឧបត្ថម្ភ ១០.០០០វ៉ុន ជាថ្លៃសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៅពេលសិក្សានូវរាល់វគ្គនីមួយៗ)

◆  សៀវភៅសិក្សា៖ អ្នកសិក្សាជាអ្នករាប់រងខ្លួនឯង

◆  កម្មវិធីសិក្សា៖ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៏ រយៈពេលសប្ដាហ៍ក្នុងមួយវគ្គ

◆  ទីកន្លែងសិក្សា៖ Guro (Guro Digital Complex Station line 2) & Imun (Hankuk University station line 1)

◆  ទំនាក់ទំនង៖  mannamkorean@gmail.com

តើអ្នកចង់រៀនភាសាកូរ៉េជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជនជាតិកូរ៉េដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនដែរឬទេ?
សូមកុំនៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមជាមួយថ្នាក់បង្រៀនភាសាកូរ៉េ
MANNAM !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s